1. Att tänka på när du ska elda en brasa…

Att tända och elda en brasa kräver lite träning. Här kommer några tips på hur du kan få bästa möjliga brasa:

Att tända en brasa
Börja med att öppna spjället fullt så att du får maximalt drag. Stapla veden så att ett litet mellanrum finns mellan vedträna för att få in ordentligt med luft. Lägg inte in mer ved än vad som behövs för att få igång brasan.

Använd gärna tunna trästickor, näver, tändpapper, eller möjligen lite tidningspapper när du ska tända. Men inte för mycket – papper skapar en massa sot och för mycket papper kan hindra att brasan tar fart. Använd inte brännbara vätskor (tändvätska, bensin etc). Låt elden brinna till den tar sig ordentligt. Först då kan du minska lufttillförseln genom att ändra spjället.

Tänk på
* En brasa skall brinna. Låt det inte ligga och pyra. Öppna spjället eller kanske också luckan på braskaminen någon centimeter för att hjälpa elden att komma igång. När det börjat brinna – stäng spjället något så har du en bra brasa. Om du låter veden pyra och ryka bildas det stora mängder sot och tjära, vilket inte är bra för miljön – och inte heller för din skorstensstock.

* Följ alltid anvisningarna från tillverkaren på hur du skall elda på bästa sätt i just den kaminen eller eldstaden du har. Att elda i en pelletskamin är exempelvis annorlunda.