9. Tillbehör till braskaminer

Det finns en hel del bra tillbehör till braskaminer som kan vara praktiska att ha i anslutning till den öppna spisen eller kaminen. Här hittar du några. Kanske kan vara intressant för dig som har eller funderar på att skaffa en brasa ?

 

tillbehör till braskaminerVedkorg

Det finns olika sätt att förvara veden. En del väljer att bygga eller anordna ett särskilt utrymme för ved i en hylla eller i ett hör i anslutning till brasan.

Man kan också köpa in färdiga tillbehör, t.ex. en vedkorg eller en stor kopparkittel där man dekorativt förvarar vedträna.

 

Gnistskydd

I det fall du har en murad öppen spis utan någon insats riskerar du att gnistor hoppar ut på golvet i närheten av eldstaden. För att inte hela tiden behöva sitta och passa brasan bör man skaffa ett gnistskydd.

Ett gnistskydd består av ett metallnät som hindrar att gnistor hoppar ut på golvet. Nätet innebär att du fortfarande kan njuta av åsynen av din trevliga brasa.

Det finns också gnistgaller för kakelugnar – praktiskt när du eldar med öppen lucka. Det är också trevligt att kunna se elden som sprakar.
Brastillbehör med eldgaffel, raka och skyffel

Man brukar säga att det finns olika eld-don. Vad menar man med det och vad används dessa till?

Askkaka eller eldraka används för att skrapa eller raka ur askan ur eldstaden.

Eldgaffel använder du för att lyfta och förflytta vedträn inom eldstaden.

Eldtång används också för att flytta om och lyfta vedträna.

Om du köpet ett set med olika eldredskap får du ibland med en liten skyffel också. Användbar? Det är sannolikt så att man vänjer sig vid att använda vissa redskap medan andra brukar bli hängande relativt oanvända. Klart är att du behöver redskap för att tömma ur gammal aska men också för att lyfta och flytta vedträna inom eldhärden.

 

tillbehör till braskaminerGaller under brasan

För att underlätta för luften att cirkulera kring vedträna finns det möjlighet att köpa ett gjutjärnsgaller på fötter. Gallret gör att veten kommer upp några centimeter och det blir lättare att tända fyr – elden tar sig snabbare. Detta galler kallas ibland för raster.

 

Blåsbälg

En blåsbälg kan man använda för att öka lufttillförseln till brasan. Förr var den mer vanligt förekommende. Blåsbälgen är inte lika vanlig idag.

 

Grytlappar eller handskar

Grytlappar eller handskar kan vara bra att använda för att undvika få spissot på händer och fingrar när du städar din eldstad. Skaffa ett par enkla trädgårdshandskar för ändamålet – billigt och effektivt när du skall tömma eller aska ur spisen.

När du eldar i en braskamin har du ett handtag som du öppnar och stänger glasluckan med. I vissa fall är handtaget avtagbart eller mycket långt och det blir då¨inte lika varmt att ta i. I en del fall krävs en värmebeständig handske eller en grytlapp för att kunna öppna och stänga luckan.