2. Ny skorsten, installation av ny rökkanal

Om du saknar skorsten men vill skaffa en egen brasa är det en del att tänka på. Detta gäller även för dig som redan har en skorsten, men som inte vill placera din eldstad i anslutning till denna.

 

Installation av skorsten

ny skorstenKanske har du hört att det krävs en hel del för att installera en ny skorsten/rökkanal och visst kräver det en del arbete. Men idag finns det en ny typ av lätt stålskorsten som medför mindre ingrepp. Det förenklar monteringsarbetet betydligt och ger dig större frihet att placera braskamin/eldstad där du önskar.

Den moderna stålskorsten är idag bättre isolerad och kräver därför inga brandsäkra schakt. Tidigare var man tvungen att göra ett schakt – det vill säga hålla ett visst avstånd mellan skorstenspipan och husets konstruktion.

Installerar du en modern stålskorsten minskar kravet på avstånd och vissa skorstenskonstruktioner kan idag placeras på så kallat nollavstånd från brännbart material. Det enda du behöver fundera över är var du ska dra röret som mäter 25 cm i diameter – en klar förbättring med andra ord!

Fast… möjligheten finns naturligtvis att mura upp en ny skorsten vilket kan vara lämpligt i en del fall. Det beror på hur du tänkt elda och vilken kamin/spis du tänker installera. Alla stålskorstenar klarar nämligen inte en större kamin med stor kapacitet. Kontrollera noga innan du beställer en stålskorsten. Viktigt att den har kapacitet för den kamin du tänkt installera.

Skorstenens höjd

ny skorstenEn återkommande fråga är hur hög en skorsten måste vara. Denna fråga är inte helt enkel att svara på. Ofta är förutsättningarna mycket individuella och ibland kan du ha olika takhöjd inom din fastighet. En meters höjd ovan ditt högsta tak skall enligt Boverket “alltid” fungera.

För att du skall kunna bygga med en lägre höjd än så krävs att man utreder vilken höjd som är lämplig just i ditt fall. Det är mycket att tänka på. Gnistor skall inte kunna slå ut och antända ditt eller grannens tak. Rök får ej ledas ut i närheten av luftintag eller närliggande fönster. Skorstenen ska också vara i sådan höjd att du får rätt drag.

Skorstensfejarmästaren i din kommun gör bedömning av detta.

OBS! Innan du beställer hantverkare och påbörjar installationen – kontakta alltid kommunen eller skorstensfejare för att få klarhet i vilka regler som gäller där du bor så att det blir korrekt utfört!

Vidare till Sotare och skorstensfejare…