4. Löpande underhåll av skorsten

Löpande underhåll av skorsten är viktigt för funktion och verkningsgrad i din brasa. Har du en öppen spis eller en braskamin med befintlig skorstenslösning hittar du här en kortfattad beskrivning av hur du underhåller din skorsten. För mer specifika instruktioner för just din skorstenslösning – tala med din sotare eller skorstensfejare.

 

Löpande underhåll av skorsten

underhåll av skorsten

 • När du är lycklig ägare av en brasa så tänk på att undvika så kallad skorstensbrand genom att elda rätt. Använd bra, torr ved och låt brasan brinna (inte pyra). Låt också en sotare sota skorstenen regelbundet. Läs mer om hur du eldar under ELDA EN BRASA.
 • Tänk på att regn och snö kan komma in i din skorsten. Om du regelbundet eldar i spisen avdunstar nederbörden eller fukten automatiskt. Men om du sällan eldar är det bra att skydda skorstenen genom att skaffa en skorstenshuv ovanpå. Då minskar du risken för mögelskador i skorstenspipan.
 • Kontrollera din skorsten en gång per år – gärna när vintersäsongen är över.
 • Titta upp på skorstenen då och då – och se om den verkar se okey ut.
 • Behöver trasiga fogar tätas? Skrapa ur löst bruk och täta med murbruk.
 • Är plåten mellan tak och skorsten hel? Kolla så att den inte har rostat sönder.
 • Är draget i kaminen dåligt? Börjar det ryka in när du eldar? Kontrollera omgående rökkanalen.

Obs! Viktigt!

Om du inte använt skorstenen på länge – kolla så att ingen fågel börjat bygga bo eller att pinnar eller annat skräp fallit ner i skorstenen.

 

Delar som kan behöva bytas ut på en skorsten

Uppifrån och ner på en skorsten – oftast plåtdetaljer:

 • Skorstenshuv (som skyddar mot regn och snö – se exempel bild)
 • Överbeslag (överst på kanten in mot skorstenspipan)
 • Skorstenskrans (övre delen av skorstenen)
 • Skorstensränna (den minsta vinkeln dvs i uppåtlut på taket)
 • Kringtäckning (runt nedre delen av skorstenen)

Skorstenskrans kan naturligtvis även muras upp om den börjar spricka. Krävs dock att man plockar ner de delar av skorstenen där bruket börjat spricka.

Många väljer att klä in sin skorsten i plåt. Kanske praktiskt men förändrar också utseendet på skorsten och huset.