4. Pellets eller briketter

Idag finns också möjlighet att elda med annat än med traditionell ved.

Två alternativ kan vara att elda med pellets eller briketter. De är mycket liknande i sitt innehåll – det som i huvudsak skiljer dem åt är storleken.

Pellets är en kort rund stav med en diameter på 6,8,10 eller 12 mm medan briketten oftast är formad som en tegelsten (från engelskans brick).

Båda är producerade genom att torrt sågspån pressats samman. Man återanvänder restmaterial från sågverk och skapar ett miljömässigt och ekonomiskt bra alternativ för dig som vill elda i din kamin.

Pellets kan användas i särskilda pelletskaminer eller som komplement i din vanliga vedkamin. Briketter kan fungera bra för den som tillfälligt har slut på ved eller för dig som slippa hantering av ved.

Briketter och pellets innehåller ca 8% fukt och är extremt värmeeffektiva. Nackdelen kan vara att det är svårare att få fyr på en brikett. Ett tips kan vara att använda en stor mängd lättantändligt material, stickor och näver, eller att helt enkelt förelda en liten brasa innan man lägger in briketten.

OBS! En varning måste utfärdas i samband med eldning med denna typ av bränsle. Tänk på att inte mata in för mycket bränsle!

Man brukar säga att man ska använda 25% av briketter/pellets om man använder detta istället för att elda med vanlig ved. Annars riskerar du få alldeles för hög värmeutveckling – ja du kan rent av överhetta och spräcka din kamin om det vill sig illa.

Så prova försiktigt med en brikett eller med en mindre mängd pellets första gången. Värmeeffekten kommer först när briketten är genomhettad – och då blir det mycket värme som utvecklas.

Som jämförelse kan nämnas att ca en liter pellets kan värma upp en hel normalstor villa under en timma mitt i vintern. Så lägg inte inte in för mycket av pellets eller briketter.

Tänk på att…

Om du tänker gå över från ved till pellets eller briketter bör du först tala med din lokala sotare. Dessa bränsle ger lägre rökgastemperaturer än ved. Din murade skorsten blir då inte riktigt varm och den riskerar då att vittra sönder.

Om du tänker installera ny skorsten för t.ex. pelletseldning är den låga rökgastemperaturen en fördel eftersom det då i princip bara behövs “ett hål i väggen”.

Visste du att…

Pellets är förhållandevis nytt i Sverige, men används sedan lång tid tillbaka t.ex. i USA. Användandet i Sverige har dock ökat de senaste åren 10-15 åren.