3. Ved träslag förvaring värmevärde

Vilken ved är bäst att elda med? Hur förvarar jag min ved? Lövträd eller barrträd? Hur gammal ved kan jag använda? Här försöker vi besvara några frågor kring ved.

Är det egentligen bra att elda med ved?
Att elda med trä innebär att du använder ett inhemskt förnyelsebart bränsle. Eldar du rätt är det också miljövänligt.

Vilket träslag ska jag elda med?
Traditionellt brukar man säga att björkved är det bästa träslaget att elda med. Det är  relativt långsamtväxande och därför kompakt nog för att brinna längre. Det är dock inte lika kompakt som ännu mer långsamtväxande träslag som exempelvis ek. Av vissa anses ek som alltför kompakt för att elda effektivt med. Eftersom det är så kompakt kan högre eldningstemperatur uppstå. Bäst är att mixa eldning av ekved med andra träslag

Även andra lövträd som rönn, bok, ask, asp och lönn räknas som bra brasved.

Det finns mycket skrivet om värmevärden.Det sägs ändå att all ved ger ungefär samma värme om man tittar utifrån vikt. Eftersom exempelvis björk är ett mer kompakt träslag tar björkveden mindre utrymme i ditt vedskjul vilket kan vara en fördel om du har små utrymmen att tillgå.

Idag påstås dock att all ved som är torr med fördel kan användas när man eldar. Många eldar också med barrträ idag. Det är inte enbart träslag som styr hur mycket sot som skapas i din skorsten utan i synnerhet handlar det om ditt sätt att elda.

Vår erfarenhet är att det är bra att blanda träslag när man eldar! Har du ved från barrträd så varva med björkved eller annan kraftigare lövved.

Tror att det finns en viss skillnad i hur länge veden glöder. Björkved bildar vacker glöd medan exempelvis granved brinner ut fortare utan att bilda samma glödbädd.

Torr eller fuktig ved?
Det viktigaste när du skall elda är att du använder torr och finkluven ved. Veden bör vara minst ett år gammal för att betraktas som torr. Torr ved är ljusare i färgen.

Använder du fuktig ved när du eldar märker du att det väser och fräser när du lägger in den i brasan. Varför ska man inte elda med nyhuggen ved? Nyhuggen ved innehåller ca 55% fukt. Visst är det möjligt att få nyhuggen ved att brinna, men då ger den knappt någon värme alls. Den energi som finns i veden går helt enkelt åt till att driva ur fukten. Samtidigt uppstår stark tjärbildning i både kamin och skorsten, vilket är direkt skadligt. Så ett gott råd är att låta bli att elda med nyhuggen ved!

Tvärtemot vad man kan tro kan veden faktiskt bli för gammal och torr. Om du använder alltför gammal och torr ved brinner brasan alltför snabbt.

Riktigt gammal och torr ved kan du hugga till smala stickor och använda då du tänder din brasa. Men elda sedan med din vanliga ved för bästa resultat!

Hur förvarar man veden?
Normalt förvarar du din ved utomhus – gärna i en vedbod, men minimikravet är att förvara under tak (eller presenning). Täck aldrig din ved helt. Det är viktigt att luft kan cirkulera i vedtraven så att veden torkar efterhand.

För att få veden torr krävs att du klyver den. Okluven ved tar betydligt längre tid på sig att torka. Barken bibehåller nämligen fukten i trät och det finns då risk att din ved blir angripen av svamp eller mögel. Så se till att klyva veden innan du staplar den.

Bäst är sedan om veden håller inomhustemperatur när du ska använda den. Förvara därför gärna veden några dagar i inomhustemperatur innan du ska använda den. Då har du en ved med en fuktighet på ca 18%, vilket anses som lagom.

Värmevärden?
Värmevärden kan ses utifrån både vikt och volym. Nedan visas några exempel:

Utifrån volym: (avser torr maskinellt avverkad ved)

Trädslag Energivärde
Rönn 3190
Bok 3000
Ek 2900
Ask 2900
Lönn 2800
Björk 2800
Al 2350
Tall 2350
Asp 2000
Gran 1750