3. Sotaren eller skorstensfejaren

Sotaren eller skorstensfejaren är en viktig person för dig som vill skaffa en brasa eller eldstad. Du har som fastighetsägare ansvar för att se till att minimera risken för sotbrand i din skorsten. Därför bör du följa de regler som finns och låta sota din skorsten med jämna mellanrum. Det är här sotaren kommer in i bilden.

 

Vem är sotaren egentligen?

Sotaren är en expert som du som husägare kan vända dig till om du har frågor kring din rökkanal eller din eldning. Han/hon känner till de regler som gäller och kan vägleda dig.

Det är ett mansdominerat yrke. Det finns ca 1.500 sotare i Sverige varav ca 25 är kvinnor.

 

Vad är det för skillnad på en sotare och en skorstensfejare?

Sotare och skorstensfejare är i princip samma sak. Tidigare fanns ett helt skrå inom denna bransch och alla var anställda av Sotningsverket, ett statligt verk som kontrollerade efterlevnad av reglerna vad gäller eldstäder och rökkanaler. Det fanns då också en skorstensfejarmästare som ansvarade för ett flertal sotare eller skorstensfejare. Skorstensfejarmästaren ledde arbetet och ansvarade för att reglerna följdes. Han var också den som utförde de mer komplicerade uppgifterna t.ex. brandskyddskontroller (se nedan)

Idag har branschen avreglerats och det finns många sotningsföretag. Strukturen i dessa företag ser sannolikt olika ut och rollerna har förändrats. Det finns en centralorganisation, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR), som kan vara bra att kontakta om du är osäker på din sotare. Deras medlemmar finns i nästan alla Sveriges kommuner och utför sotning och kontroll av brandskyddet i eldstäder med tillhörande rökkanaler.

 

Vad gör en sotare?

Sotaren sotar fortlöpande din skorsten så ofta som föreskrivs i riktlinjerna från Statens räddningsverk. Din sotare känner till dessa regler och skall också följa dem. Oftast får du hem en lapp i brevlådan från sotaren med information om att det är dags för nästa sotning.

Skorstensfejarmästaren eller en därför kvalificerad sotare utför så kallad brandskyddskontroll. Helt kort handlar det om att kontrollera så att eldstad, rökkanaler och skorsten är säkra att elda i. Det kan t.ex. vara om du installerar en braskamin och du inte använt din skorsten på länge eller om du byggt om eller ändrat din rökkanal.

När bör du anlita en sotare eller en skorstensfejare?

  • När du skall köpa ett hus med skorsten kan det vara bra att låta en sotare/skorstensfejare besiktiga den och låta provtrycka för att kontrollera att skorstenen är tät och funktionsduglig.
  • Innan du börjar elda i din eldstad om du inte eldat på länge.
  • Vid installation av ny eldstad.
  • Om du har problem med draget i din skorsten – eller om du misstänker att din skorsten är otät.
  • Om du råkat ut för en soteld krävs besiktning av sotaren för att klargöra hur du skall göra för att kunna återställa och börja använda din skorsten igen.

 

Vad tar sotaren betalt?

För den sotning som skall ske enligt lag (när sotaren regelbundet sotar din skorsten för att undvika sotbrand) fick man tidigare betala den sotningstaxa som respektive kommun bestämt. Detta var oftast ett fastslaget pris där du betalade en grunddel plus tillägg för hur många kanaler eller skorstenar du har. Idag när branschen avreglerats kan prissättningen variera något.

Om du istället vill besiktiga skorstenen i ett hus du tänker köpa sätts priset från fall till fall. Så FRÅGA ALLTID i förväg vad det kostar innan du anlitar sotaren till detta.

Letar du efter en sotare kan du söka efter någon som finns lokalt hos dig på denna länk:

http://www.skorstensfejare.se/

Vidare till Löpande underhåll av din skorsten….