Gaseldad brasa

gaseldad brasaAtt skaffa en gaseldad brasa ger dig en snygg och trevlig brasa. Ett trovärdigt och levande utseende gör denna typ av brasa till ett bra alterantiv för den inredningsintresserade. (Foto: Eldmakaren AB)

En gasbrasa kan installeras i din egen befintliga öppna spis.

Om du inte har någon öppen spis eller eldstad sedan tidigare kan du köpa en snygg spis med inbyggd gasbrasa. Det finns en mängd olika modeller att välja mellan. Förutom att dessa braskaminer är snygga är de också mycket lättare att hålla rena än exempelvis en vanlig braskamin som eldas med ved.

Observera att det alltid krävs en utluftningskanal för att kunna installera en gaseldad brasa. Avgaserna från brasan dras ut med hjälp av en inbyggd fläkt. Har du en befintlig skorsten kan denna oftast användas. Annars kan ventilationskanal installeras ut genom en närliggande yttervägg.

Normalt bygger man upp en gaseldad brasa enligt följande princip:

Brännare och anslutningar färdigställs. Lavagrus och aska/glödmaterial placeras ut och slutligen läggs en uppsättning konstgjord ved – dvs vedträn i keramik – ovanpå.

Det finns olika sätt att tända en gaseldad brasa. Det är möjligt att köpa modeller som tänds elektrisk med hjälp av en strömbrytare. Det finns också modeller som kräver manuell tändning.

För att driva en gaseldad brasa krävs något av följande:

Gasol, Naturgas eller Stadsgas

Obs! Att installera en gaseldad brasa kräver ett visst säkerhetstänkande. Det är bra att anlita eller konsultera en auktoriserad gasinstallatör vid installation. Tänk också på att kontrollera att den gaseldade brasa du väljer är CE-/typ-godkänd.

 


Foto: Eldmakaren AB

 

Fördelar gaseldad brasa:

– du slipper nedsmutsning med ved inomhus
– du behöver inte peta in en pinne till
– du får en brasa som ger en hög mysfaktor – en levande snygg brasa
– gasbrasan kan utgöra en snygg inredningsdetalj i ditt hem
– kan tändas enkelt med fjärrkontroll (om du väljer en sådan typ)

Nackdelar gaseldad brasa:

– du får ingen rökdoft – det luktar inte brasa på samma sätt
– du får inget sprakande ljud
– du kan inte använda riktig ved
– du måste arrangera någon form av utluftkanal
– du måste hantera gasoltuber om du inte har gas indragen i din fastighet

Tänk på:

Viss brandrisk föreligger alltid vid hantering av brännbart material som gasol. Följ leverantörens rekommendationer vid användning.

Väljer du att hänga din skorstensfria brasa på väggen – kontrollera att den verkligen monteras korrekt så att den inte faller ner.

Tala med återförsäljaren och anlita gärna installatör eller rådgivare för att få den gaseldade brasan säkert och korrekt installerad.

OBS! Använd aldrig en brasa utan skorsten i ett alltför litet rum. En brasa kräver en stor mängd syre. Se till att rummet är stort och att ventilationen är god så riskerar du inte att syrebrist uppstår.