5. FAQ

Vi får in en del frågor till Brasa.se och kanske kan en del av dessa vara av intresse även för andra. Vi kan inte svara på allt men försöker om det är möjligt att ge ett svar. Kanske känner du själv till mer om den fråga som ställs. Kontakta oss då gärna så förtydligar vi våra svar. Klicka på någon av frågorna härunder:

Gardin till gnistskydd?

Var hittar jag en blåsbälg?

Var hittar jag ett vedgaller (=en vedrist)?